Sectorakkoord 2021-2022 houtsector

Werk je in de houtsector (PC 125)? Dit is wat er voor jou verandert - Sectorakkoord 2021-2022
Dankzij het syndicaal werk hebben we de volgende verbeteringen voor de arbeiders in de houtsector bereikt (PC 125):

KOOPKRACHT
- Verhoging van je loon met 0,4% met een minimum van 6 cent per uur vanaf december 2021.
- Verhoging met 0,4% van de vaste premies betaald door de werkgevers.
- Coronapremie van € 125 geproratiseerd (hoger bedrag mogelijk binnen je bedrijf).

FAMILIAAL VERLOF
Betaling van 1 dag familiaal verlof door de werkgever bij hospitalisatie van een kind of partner die onder hetzelfde dak woont als de werknemer (NIEUW voor de werknemers van de zagerijen).

SOCIALE VOORDELEN - BESTAANSZEKERHEID
- Verhoging bedrag bestaanszekerheidsvergoeding: € 7/dag (in plaats van € 6,19/dag).
- Anciënniteitspremie: € 400 na 25 jaar loopbaan en € 800 na 35 jaar (NIEUW!).
- Dagvergoeding in geval van economische werkloosheid vanaf de 11de dag (in plaats van 13de).

EINDELOOPBAAN
Maximale toegang tot SWT (brugpensioen) en tijdskrediet.

MOBILITEIT
Verhoging van je verplaatsingskosten.