Vervoerskosten

De terugbetaling van de kosten voor treinabonnementen bedraagt 80 %. In veel bedrijven bestaat er een derdebetalersregeling waarbij de resterende 20 % door de overheid wordt gedragen.

Voor kosten van ander openbaar vervoer dan de trein wordt de terugbetaling berekend volgens een vast rooster dat niet boven de 75 % van de reële vervoersprijs ligt.

Bij eigen vervoer (max. jaarlijks brutoloon € 27.750) wordt een gedeelte van de kost terugbetaald door de werkgever.

Vanaf 1 juli 2020 wordt er voor het eerst een fietsvergoeding voorzien aan € 0,10/km voor verplaatsingen tot 40 km per dag.