Voorstelling

De Belgische keramiekindustrie is vrij klein omdat het aantal werknemers en ondernemingen in deze sector beperkt is. Het aantal ondernemingen dat actief is in de sector kent een opmerkelijke stabiliteit en er zijn er zo’n dertigtal. In totaal stellen de bedrijven ongeveer 800 werknemers tewerk, waarvan 65% arbeiders en 35% bedienden.

Bij de overeenkomsten, moet men weten dat in deze sector we op nationaal niveau onderhandelen. Deze cao dient als referentie bij de KMO’s. Deze sectorale minima hebben een directe weerslag op de loonsvoorwaarden en werkvoorwaarden van de arbeiders in de KMO’s van de sector. In de andere ondernemingen hebben we vakbondsafvaardigingen en bedrijfs-CAO’s die (beduidend) de sectorale minima overschrijden.