Vakbondsvertegenwoordiging

De vakbondsafvaardiging is de vertegenwoordiger van het personeel op het bedrijf. Zij is de gesprekspartner met de werkgever in verband met informatie, problemen, overleg over de arbeidsorganisatie, ...

In de sector keramiek kunnen we vanaf 25 werknemers een syndicale afvaardiging aanstellen (voor bedrijven met 25 tot 39 werknemers is het akkoord van de werkgever nodig).

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met je plaatselijke afdeling van De Algemene Centrale - ABVV.