Eindejaarspremie

Faience

De werknemers van de subsector faience ontvangen ten laatste op 15 december een eindejaarspremie. De referteperiode loopt van 1 december tot 30 november. Het bedrag van de premie hangt af van het uurloon van oktober en van de anciënniteit:

  • minder dan één jaar anciënniteit: 85 x het uurloon x aantal maanden in dienst / 12 maanden
  • één jaar anciënniteit: 85 maal x uurloon
  • twee jaar anciënniteit: 95 maal x uurloon
  • drie jaar anciënniteit: 105 maal x uurloon
  • vier jaar anciënniteit : 115 maal x uurloon
  • vijf jaar anciënniteit en meer: 130 x uurloon

Keramiek

De werknemers van de subsector keramiek ontvangen ten laatste op 15 december een eindejaarspremie. De referteperiode loopt van 1 december tot 30 november.

De berekening van het bedrag is als volgt:

  • een vast bedrag van € 795,91. (Indien je niet de volledige 12 maanden in dienst was zal het bedrag lager zijn.)
  • bijkomend een bedrag van € 19,93 per jaar dienst in de onderneming, met een maximum van 12 jaren.

Vuurvaste producten

De werknemers van de subsector vuurvaste producten ontvangen in de eerste week van december een eindejaarspremie. De referteperiode loopt van 1 december tot 30 november. Het bedrag van de premie stijgt tegen 2018 met € 100.

De berekening van het bedrag is als volgt:

  • een vast bedrag van € 500 in 2018
  • bijkomend een bedrag van € 19,93 per jaar dienst in de onderneming, met een maximum van 12 jaren.