ABVV - Waarom het ABVV het akkoord van de G10 niet heeft ondertekend

Werkgevers vroegen om meer flexibiliteit als reactie op COVID 19-gerelateerde afwezigheden (ziekte, quarantaine) in de bedrijven. Met de andere vakbonden kwamen ze tot een akkoord binnen de G10. Het ABVV kon niet akkoord gaan omdat een aantal van die maatregelen niet wenselijk zijn, andere dan weer niet nodig zijn, ze te weinig rekening houden met de realiteit en bestaande afspraken binnen de sectoren, en omdat er geen enkele vorm van inspraak is voorzien in de bedrijven.