Belastingcharter

De belasting die een bedrijf betaalt, is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke rol van ons bedrijf. Op deze manier levert ons bedrijf een financiële bijdrage aan de samenleving waarin we actief zijn. Als bedrijf draagt men ook de vruchten van deze belastingen. Dankzij het onderwijs kan men een beroep doen op gekwalificeerde werknemers. Dankzij publieke investeringen kunnen wij gebruik maken van wegeninfrastructuur en andere diensten.