De Nieuwe Werker - Juli 2019

Ledenblad van het ABVV : VAKBOND(SWERK) ZONDER GRENZEN | Internationale afspraken maken het verschil op de werkvloer. Zowel hier als elders in de wereld. Want de werkomstandigheden en voorwaarden verbeteren in andere landen betekent ook oneerlijke concurrentie vermijden voor onze bedrijven en jobs. Geldt dat ook voor pesten en geweld op het werk? En wat doet het ABVV? | Postbode als controleur? | Werkzoekend? Net afgestudeerd? | Te warm om te werken?