De Nieuwe Werker - Mei 2019

Ledenblad van het ABVV : Doel : nul kanker op d werkvloer | Sociale zekerheid : investeren in levenskwaliteit | Werkbaar werk : 100 miljoen minder | Hoger minimumloon : stop de bangmakerij.