Eindelijk goed nieuws voor de sociale uitkeringen

Na de nationale stakingsdag van 29 maart 2021 en onder grote druk van het ABVV, kwam de regering tegemoet aan een van onze belangrijkste eisen: namelijk dat de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe werden losgekoppeld van het loonoverleg. Dat is voor ons een belangrijke syndicale overwinning. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor het sociaal overleg van de toekomst.