Het Coronavirus: Wat te doen, wat te denken, wat zijn mijn rechten?

In december 2019 brak in bepaalde delen van China een epidemie van het coronavirus (COVID-19) uit. Sindsdien is de ziekte in het grootste deel van de wereld aanwezig. Ook in België hebben mensen positief getest op het coronavirus. De FOD Volksgezondheid volgt de toestand sinds aanvang 2020 van nabij op.