Is jouw job cruciaal? #jobcrucial

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, heeft de Nationale Veiligheidsraad bedrijven die 'niet-essentiële' activiteiten uitoefenen de organisatie van thuiswerk opgelegd.

Thuiswerk is verplicht voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. De niet-essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.