Leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Sinds 1 april 2010 verplicht de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 alle private organisaties in België om de krijtlijnen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in hun organisatie in hun arbeidsreglement op te nemen. Ze kunnen ervoor opteren om dit verder uit te werken in concrete regels en procedures.

In 2009 schreven de sociale partners een informatiebrochure als leidraad voor de ondernemingen en hun werknemers om een preventief alcohol- en drugsbeleid voor hun onderneming uit te werken (beschikbaar op de website van de Raad).

Terwijl de regels nog altijd overeind staan, was het ondertussen nodig om de bijhorende informatie te actualiseren. Op de website van de Raad vindt men nu de in januari 2020 herwerkte leidraad.

De herwerkte leidraad wil de ondernemingen verder ondersteunen bij de uitwerking van hun alcohol- en drugsbeleid, hen motiveren om het beleid voldoende te concretiseren of hen helpen om hun beleid te evalueren.

Gebruiksvriendelijkheid van de informatie stond bij de herwerking voorop. Eveneens wordt de informatie in de leidraad gelinkt aan de informatie die beschikbaar is op andere websites.

Online: http://www.nar-cnt.be/DOSSIERS/Alcohol-drugs/leidraad-alcohol-drugs-2020-NL.pdf