Lijst met ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, nam de Nationale Veiligheidsraad extra maatregelen. Bedrijven die 'niet-essentiële' activiteiten uitoefenen, moeten thuiswerk organiseren.

Is thuiswerk niet mogelijk voor deze bedrijven? Dan moeten deze onherroepelijk dicht en wordt hun personeel tijdelijk werkloos.

Behoort jouw beroep tot die lijst met ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële beroepen’?

Enkele van deze beroepen zijn:
- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten
- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg
- De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen
- De media, journalisten en communicatiediensten
- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking
- De politiediensten
- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening
- Defensie
- De Civiele Bescherming
- De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang
- De universiteiten en hogescholen
- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
- De apotheken en farmaceutische industrie
- De postdiensten
- De waterhuishouding

Voor de volledige lijst download onderstaand document of klik op de afbeelding 'Belgisch Staatsblad' naast de tekst.