Anciënniteitsdagen

De getrouwheid aan de onderneming wordt beloond:

  • Een betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar na een anciënniteit van 15 jaar in hetzelfde bedrijf.
  • Een tweede betaalde afwezigheidsdag na een anciënniteit van 25 jaar in hetzelfde bedrijf.

De werkgever moet voor die dag(en) het loon doorbetalen. Bij ontslag na sluiting, faling, herstructurering of meervoudig ontslag om economische redenen blijft de anciënniteit behouden, indien de werknemer binnen de 6 maanden in dienst gaat bij een andere textielwerkgever.

Periodes van uitzendarbeid tellen voorwaardelijk mee voor de berekening van de anciënniteit.