Anciënniteitsdagen

Er bestaat een systeem van anciënniteitsdagen in de sector:

  • Een betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar na een anciënniteit van 15 jaar in hetzelfde bedrijf
  • Een tweede betaalde afwezigheidsdag na een anciënniteit van 20 jaar in hetzelfde bedrijf (anciënniteitsvoorwaarde van toepassing vanaf 01/01/2024).

De werkgever moet voor die dag(en) het loon doorbetalen. Bij ontslag na sluiting, faling, herstructurering of meervoudig ontslag om economische redenen blijft de anciënniteit behouden, indien de werknemer binnen de 6 maanden in dienst gaat bij een andere textielwerkgever.

Periodes van uitzendarbeid tellen voorwaardelijk mee voor de berekening van de anciënniteit.