Arbeidsduur

Sedert 1 juni 1981 werd de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur stapsgewijs teruggebracht van 40u naar 37u20. De manier waarop deze arbeidsduurvermindering werd doorgevoerd, werd geregeld op het vlak van de onderneming en in overleg met de ondernemingsraad. Indien er geen ondernemingsraad was, dan gebeurde het overleg volgens de gebruikelijke overlegprocedure op bedrijfsvlak.