Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Alles wat wettelijk mogelijk is, wordt in de textielsector toegepast.

Volgende stelsels worden verlengd tot 30 juni 2025:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 39 jaar loopbaan in 2023 en 40 jaar loopbaan in 2024 (vrouwen).
  • SWT 60 jaar, zwaar beroep, 35 jaar loopbaan.
  • SWT 60 jaar, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan.
  • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan.
  • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan.