Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Voor elke dag van tijdelijke werkloosheid om economische redenen moet de werkgever een supplement van € 9,59 betalen aan de bediende, bovenop de werkloosheidsuitkeringen. Voor een deeltijdse dagprestatie wordt het supplement verhoudingsgewijs verminderd.