Tijdskrediet

In de textielsector heeft men recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief, mits akkoord van de werkgever. Het 1/5de tijdskrediet is gegarandeerd, onafhankelijk van een sector- of bedrijfs-cao.

Bedienden die in overbruggingsploegen zijn tewerkgesteld, kunnen enkel voltijds tijdskrediet opnemen.

 • Een werknemer heeft recht op 36 maanden tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding.
 • Een werknemer heeft recht op 51 maanden tijdskrediet:
  • om te zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar,
  • om bijstand of zorg te verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig gezinslid,
  • om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar,
  • om te zorgen voor een ernstig ziek gezinslid of een familielid tot de 2de graad,
  • om palliatieve zorgen te verstrekken.