Syndicale afvaardiging

In elke textielonderneming waar gewoonlijk gemiddeld 35 baremiseerbare bedienden werken, kan een syndicale delegatie worden opgericht op voorwaarde dat minstens 17 leden van dit personeel daartoe schriftelijk een verzoek richten aan de werkgever of aan de vakorganisaties. De uitzendkrachten en huisarbeiders tellen mee in de berekening van de drempel. Het aantal leden van de syndicale afvaardiging is afhankelijk van het aantal bedienden in de onderneming.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de voorwaarde van minimum 3 jaar tewerkstelling in de sector om aangeduid te kunnen worden als syndicaal afgevaardigde, geschrapt.

Indien het aantal bedienden gedurende 4 opeenvolgende kwartalen beneden de 30 is gedaald, treedt een uitdoofscenario in werking. Er worden geen nieuwe syndicaal afgevaardigden meer aangeduid en het lopende mandaat van de syndicaal afgevaardigden neemt automatisch een einde uiterlijk op de datum van de volgende sociale verkiezingen.