Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende redenen:

Reden van afwezigheid

Duur van afwezigheid

Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract.

Twee dagen. Te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.

  • De dag van de gebeurtenis.
  • Of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de gebeurtenis samenvalt met een dag jaarlijks verlof.

De geboorte van een kind van de werknemer.

Twintig dagen. Te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling. De werkgever betaalt het loon gedurende de eerste drie dagen. Voor de resterende dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de werknemer of van zijn/haar (pleeg1)kind of van een (pleeg1)kind van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

Tien dagen, waarvan:

  • Drie dagen te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis,
  • Zeven dagen te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de werknemer

Drie dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van een schoonzoon, schoondochter, (over)grootvader, (over)grootmoeder of (achter)kleinkind die bij de werknemer inwoont.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van een schoonzoon, schoondochter, (over)grootvader, (over)grootmoeder of (achter)kleinkind die niet bij de werknemer inwoont.

De dag van de begrafenis.

Deelname van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie.

  • De dag van de gebeurtenis
  • of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de gebeurtenis samenvalt met een dag jaarlijks verlof.

1 In het kader van langdurige pleegzorg (= pleegzorg waarvan bij de aanvang vaststaat dat het kind meer dan 6 maanden bij dezelfde pleegouder(s) zal blijven.

Gelijkstellingen

Het koninklijk besluit inzake klein verlet stelt de wettelijk samenwonende gelijk met de echtgeno(o)t(e). Maar bij klein verlet in geval van een overlijden, is er ook een gelijkstelling voor de feitelijk samenwonende partner.