Syndicale premie

De bediende die in de textielnijverheid werkt en bij een vakbond aangesloten is, kan aanspraak maken op een syndicale premie van € 145/jaar. De syndicale premie wordt telkens door de vakbond uitbetaald vanaf februari tot juli van het daaropvolgende kalenderjaar.