Break@work schept duidelijkheid over je recht op een onderbreking

Tijdens je loopbaan heb je op elk moment de mogelijkheid om een pauze te nemen, om voor je kinderen te zorgen, voor een ziek familielid... Maar het is niet altijd gemakkelijk de informatie hierover terug te vinden.

Tijdens je loopbaan heb je op elk moment de mogelijkheid om een pauze te nemen, gebruik makend van tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, verlof voor palliatieve zorgen). Maar het is niet altijd gemakkelijk ze terug te vinden. Misschien kan een toepassing je helpen?

In feite heeft de regelgeving de laatste jaren wel wat aanpassingen gekend als gevolg van ingrepen van de regering Michel, die aan de onderbrekingsmogelijkheden voor je loopbaan geschaafd heeft, en de regelgeving er complexer op gemaakt heeft.

Om een beter zicht te krijgen op de mogelijkheden die je aangeboden worden, en zeker te zijn van hetgeen je recht op hebt, heeft de RVA een toepassing op punt gesteld: Break@work.

Je kunt volgens de verschillende types van verlof die ter beschikking staan voor jou een onderbreking simuleren van de arbeidstijd. Na de startdatum van de gewenste werkonderbreking ingevoerd te hebben, geeft de applicatie voor jou aan tot welke datum deze onderbreking kan lopen. Je hebt eveneens de mogelijkheid de informatie te raadplegen over de verschillende types van verlof.

Meer informatie over de aangeboden opties door Break@work

Verbinding maken met de toepassing Break@work