Berekoud ? De werkgever moet optreden

Koude, regen, wind, … kunnen voor helse werkomstandigheden zorgen. Toch even opmerken dat ook in deze omstandigheden de werkgever het welzijn van zijn werknemers moet garanderen.

Zoals ieder jaar rond deze tijd houden de werknemers hun hart vast bij de weersvoorspellingen. Koude, regen, wind, … kunnen voor helse werkomstandigheden zorgen. Toch even opmerken dat ook in deze omstandigheden de werkgever het welzijn van zijn werknemers moet garanderen.

Het is bewezen dat lang werken bij koud weer een verhoogd risico inhoudt voor de gezondheid en de veiligheid. Gelukkig bestaat er een wet die de werkgever verplicht om maatregelen te nemen om de werknemers te beschermen en het werk draaglijker te maken.

Freddy is betonmixer-chauffeur. Hij is tevreden over de maatregelen die de werkgever heeft genomen om zich te kunnen opwarmen indien nodig : " Als het ijskoud is, nemen we een pauze in de cabine. We beschikken voortdurend over warme dranken. Bovendien hebben we allemaal een dikke winterjas, handschoenen, een muts, … Maar als er natuurlijk 15 cm sneeuw ligt, dan stoppen we met werken. "

Risicoanalyse

De goede praktijken in dit bedrijf zijn jammer genoeg niet wijdverspreid. Sommige werkgevers verkiezen de regels aan hun laars te lappen. Het is dus nodig om ze wakker te schudden. De wet verplicht de werkgever om een risicoanalyse te maken in de onderneming. Op basis van de resultaten moet hij aangepaste preventiemaatregelen nemen rekening houdend met de minimumtemperatuur vanaf wanneer de werkgever de maatregelen van zijn actieplan moet uitvoeren. In geval van zware arbeid, moet de werkgever optreden als het kwik onder de 12°C zakt. Om voorgaand plan te realiseren, kan de werkgever de hulp inroepen van zijn preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer.

De dagelijkse werkzaamheden aanpassen

Het actieplan kan technische of organisatorische maatregelen omvatten. Op technisch vlak kan de werkgever aangepaste kledij voorzien, een heteluchtkanon installeren, de steigers met een zeil afdekken, extra verlichting voorzien of nog, een opleiding voorzien. Op organisatorisch vlak kan de werkgever de werkmethodes bijsturen, de uurroosters aanpassen,…

Het CPBW heeft inspraak

Keuze genoeg natuurlijk om de werkomstandigheden in het bedrijf te verbeteren. De werkgever mag evenwel niet vergeten om het CPBW te raadplegen en de volgorde van de te nemen maatregelen na te leven. Dit Comité, waarin personeelsvertegenwoordigers zetelen, gaat ook na welke jobs met koude te maken hebben en welke maatregelen het best kunnen worden genomen om de werknemers te beschermen.

Lees ook : Slecht weer en te laat op het werk. Riskeer ik een sanctie?

Meer info over "Werken in de kou"