Probleem EC3 en EC3.2

Er zijn al verschillende dagen problemen met ITSME en de applicaties EC3 en EC3.2. Sommige IOS (Iphone) gebruikers kunnen zich hierdoor niet aanmelden via de mobiele applicaties.

De desktopapplicatie (op je computer) werkt wel correct. De externe onderneming die deze applicaties beheert, is op zoek naar een oplossing. In tussentijd krijgen gebruikers met deze foutmelding een work-around te zien zodat ze alsnog kunnen inloggen en hun controlekaarten kunnen insturen.

De oplossing:

 1. Sluit de eC3/eC32 app
 2. Open de volgende link in je mobiele browser:  Informatie en onlinediensten voor de burger - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be)
 3. Selecteer "Controlekaart tijdelijke werkloosheid" of "Controlekaart volledige werkloosheid" naargelang wat op jou van toepassing is. 
  > Je wordt omgeleid naar Controlekaart tijdelijke werkloosheid - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be) ofwel naar Controlekaart volledige werkloosheid - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be) 
 4. Klik op "Je controlekaart tijdelijke werkloosheid gebruiken" of "Uw controlekaart volledige werkloosheid invullen" (beiden onder 'invullen').
  > Je wordt dan omgeleid naar een CSAM-pagina om je in te loggen. 
 5. Klik op "Aanmelden via Itsme".
  > De applicatie van Itsme zal automatisch openen.
 6. Vul je gegevens in, doorloop de inlogstappen en klik op "bevestigen"
  > De browser opent en toont de controlekaart.