De sectorale onderhandelingen in de Bouw gaan voort

Zoals u wel weet, heeft het ABVV het Interprofessioneel Akkoord 2019-2020 verworpen.

Op 9 mei vatte de Algemene Centrale Bouw de sectorale onderhandelingen aan en diende, samen met het ACV en de ACLVB, een gemeenschappelijke eisenbundel in tijdens het Paritair Comité. 

De werkgeversorganisaties dienden eveneens hun gemeenschappelijke eisenbundel in. 

Tijdens de eerste onderhandelingsronde slaagden we er al in de cao SWT tot 30 juni 2019 te verlengen. Een verdere verlenging staat op de dagorde van deze onderhandelingen. 

Na enkele ontmoetingen met de werkgevers worden bepaalde dossiers zoals ‘mobiliteit’, ‘koopkracht’, ‘welzijn’, ‘loon- en arbeidsvoorwaarden’, … geanalyseerd en besproken. 

Uit ervaring weten wij dat de onderhandelingen uiteindelijk zullen uitmonden in een akkoord waarbij “alles in alles vervat zit”. 

We trachten trouwens een akkoord te bereiken tegen eind juni als alles verloopt zoals verwacht. 

Volg zeker alle sectorale actualiteit via: