PC 100 - Sectorakkoord 2023-2024

In het PC 100 hebben we een sectorakkoord afgesloten voor de periode 2023-2024. Na moeilijke onderhandelingen zijn we tot een akkoord gekomen dat je hierbij kan vinden.

De belangrijkste elementen uit het akkoord:

  • Koopkrachtpremie: afhankelijk van de financiële resultaten in jouw bedrijf, heb je recht op een eenmalige premie van 125, 250 of 375 euro
  • Nieuwe regeling van loonindexering voor lonen die hoger zijn dan de minimumlonen in de sector: jaarlijkse indexering op 1 januari
  • Jaarlijkse premie: bijkomende gelijkstelling van een maximum van 20 dagen tijdelijke werkloosheid (ongeacht het stelsel) per jaar
  • Tewerkstelling als uitzendkracht: gelijkstelling van de gewerkte periode als interim voor bepaling van de anciënniteit en het loon
  • SWT en tijdskrediet: verlenging van alle bestaande stelsels
  • Telewerk: sociale dialoog op ondernemingsniveau
  • Vorming: stappenplan naar een individueel recht van 5 dagen opleiding per jaar
  • Opleidingsfonds: bijzondere aandacht voor thema’s als werkbaar werk,…
  • Fietsvergoeding: vanaf 1 januari 2024 aan € 0,27 per kilometer
  • Syndicale delegatie: de nodige tijd en faciliteiten om syndicaal werk te doen

 

Download het document