Protocolakkoord Schoonmaak pc 121 2023 - 2024

Op maandag 13/11/23 konden we een ontwerp protocolakkoord bereiken voor de schoonmaak. De laatste discussiepunten werden uitgeklaard.

Dit zijn de kernpunten:

 • Koopkrachtpremie aan 250 euro voor iedereen, te proratiseren in functie van effectieve prestaties, naar boven af te ronden per schijf van 10 euro
 • Vergoeding bij gebruik smartphone voor het werk: 7 euro per maand forfaitair
 • Verbeterde vergoedingen voor verplaatsingen
  • Cao vergoedingen voor verplaatsingen
  • Verhoging tussenkomst in woon-werkverkeer eigen vervoersmiddel: koppeling 95% NMBS-abonnement
  • Verhoging mobiliteitsvergoeding
  • Verhoging fietsvergoeding
 • Verhoging kledijvergoeding
 • Sociaal fonds:
  • Vergoeding bij kinderopvang: 2 €/dag, max. 150 dagen/jaar
  • Gelijkstelling moederschapsverlof voor eindejaarspremie tot 19 weken
 • Aangepaste en duidelijkere regeling voor aanpak van stress, o.a. bij werfovername
 • Verbetering cao werfovername voor kleine werven

Zoals reeds aangekondigd is de consultatie voorzien op een syndicale raad op vrijdag 24 november.

Protocolakkoord Schoonmaak pc 121 2023 - 2024