Sectoronderhandelingen 23-24 voor de sector hout en stoffering eindelijk afgerond!

Arbeiders en bedienden

Koopkrachtpremie

Eenmalige koopkrachtpremie onder de vorm consumptiecheques, uiterlijk op 31 december 2023 toegekend, indien de onderneming ‘winstgevend’ was in 2022 (code 9901 jaarrekening).

Je bedrijf moet in 2022 meer winst (tov het balanstotaal) hebben gemaakt dan de gemiddelde winst van de 5 voorgaande jaren.

  • Is het resultaat 1,15 keer het gemiddelde dan ontvang je € 125;
  • is het resultaat 1,25 keer het gemiddelde dan ontvang je € 250;
  • is het resultaat 1,5 keer het gemiddelde dan ontvang je € 375.

Boekjaren met verlies worden niet meegerekend. Voor de jaren 19, 20 en 21 moeten er minimum 2 jaren met winst zijn. Het bedrag wordt geproratiseerd als het totale bedrag van de uitbetaalde premies hoger is dan 25% van de winst van het bedrijf.

Voor werknemers die tijdens de referteperiode (1/11/22 – 31/10/23) niet volledig voltijds tewerkgesteld waren, wordt het bedrag pro rata berekend.

Mobiliteit

Vanaf 1/10/23: fietsvergoeding wordt verhoogd naar € 0,27/km.
Indexering van de jaarlijkse brutogrens van het privévervoer  voor de bedienden.

Fonds voor bestaanszekerheid

Arbeiders: verhoging/indexering van de bedragen van de tegemoetkomingen met 16,09%.
Bedienden: premie tijdskrediet landingsbaan: € 86,05 – jaarlijkse indexering.

Werkgroep arbeiders bedienden

Invoering van een syndicale premie voor bedienden betaalbaar uiterlijk in 2027.
Voorbereiding voor een sectoraal aanvullend pensioen voor bedienden.
Verdere harmonisering arbeiders – bedienden.

Kort verzuim – harmonisering regeling A & B

Huwelijk werknemer: 3 dagen te kiezen tijdens de week van het huwelijk of daaropvolgende week
Feest vrijzinnige jeugd/plechtige communie: dag van de gebeurtenis, indien inactiviteitsdag: 1 dag in de week of daaropvolgende week.
Rouwverlof: uitbreiding naar inwonende: 3 dagen binnen een periode van 12 dagen vanaf overlijden, de overige 7 dagen te nemen binnen het jaar.

Eindeloopbaan

Maximale invulling van alle mogelijke systemen SWT en landingsbanen.

Opleiding en vorming

Een groeipad om te komen tot 5 dagen opleiding in 2030 (bedrijven vanaf 20 wns).

Verlenging van de bestaande en niet gewijzigde cao’s