Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 in de bouw

Op 9 mei vatte de ABVV Bouw de sectorale onderhandelingen aan en diende, samen met het ACV en de ACLVB, een gemeenschappelijke eisenbundel in tijdens het Paritair Comité. 

Tijdens de eerste onderhandelingsronde slaagden we er al in de cao SWT tot 30 juni 2019 te verlengen.

Na enkele ontmoetingen met de werkgevers werden bepaalde dossiers zoals ‘mobiliteit’, ‘koopkracht’, ‘welzijn’, ‘loon- en arbeidsvoorwaarden’, … besproken. 

Op maandag 17 juni en dinsdag 18 juni werden de onderhandelingen verdergezet en eindigden ze laat in de nacht van 18 juni op een ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020.

Op 25 juni zal dit ontwerp ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze Syndicaal raad.

Voorafgaande consultaties zullen plaatsvinden op het regionale niveau.