Reeds gesloten overeenkomsten

Verscheidene sectoren van de Algemene Centrale hebben reeds een akkoord bereikt. Verder geven we je een overzicht van de belangrijkste punten.

Bouw

 • Verhoging van de brutolonen met 1,1% vanaf 01.07.2019 en van de syndicale premie (+ €10) die voortaan €145 zal bedragen. 
 • Verlenging van de SWT-systemen (brugpensioen) tot 30.06.2021 en van de eindeloopbanen tot 31.12.2020.
 • Verhoging van de vergoeding voor mobiliteit met 20%. 

Scheikunde 

 • Verhoging van de koopkracht voor iedereen met een extra verhoging voor de laagste lonen.
 • Maximale toegang tot alle stelsels van SWT (brugpensioen) en tijdskrediet. 
 • Werkbaar werk – financieel voordeel voor alle werknemers vanaf 55 jaar die overgaan van nacht naar dagwerk. 

Glas

 • Verhoging van minstens €0,16 voor de minimumlonen, 1,1% voor de reële lonen en ploegenpremies en verhoging van de verplaatsingsvergoedingen.
 • Vrije onderhandelingen in de bedrijven (behalve in de spiegelmakerijen).
 • Geen uitbreiding van de flexibiliteit!

Tabak

 • Verhoging van de effectieve en minimumuurlonen met €0,20 vanaf 01.01.2019.
 • Verhoging werkgeversbijdrage 2de pijler met €125 vanaf 01.01.2019.
 • 1 dag sectoraal leeftijdsverlof vanaf 55 jaar, 2 dagen vanaf 60 jaar.

Textiel 

Arbeiders
 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen in enkele ploeg met €0,14 vanaf 01.09.2019.
 • Invoering van een sectoraal aanvullend pensioen.
 • Invoering van een fietsvergoeding van €0,20/km voor de periode van 01.09.2019 t.e.m. 31.12.2020.
Bedienden
 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen van de baremiseerbare bedienden met €26/maand vanaf 01.09.2019.
 • Invoering van een sectoraal aanvullend pensioen.
 • Verlenging van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en landingsbanen.

Confectie

Arbeiders
 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0,85% en de maaltijdcheque met €0,50 vanaf 01.09.2019.
 • Verhoging opleg bij tijdelijke werkloosheid: van €3 naar €4 voor de 1ste 35 dagen en €2 naar €3 voor de volgende 35 dagen vanaf 01.01.2020.
 • Invoering van een fietsvergoeding van €0,10/km vanaf 01.09.2019.
Bedienden
 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0,85% en de maaltijdcheque met €0,50 vanaf 01.09.2019.
 • Invoering van een fietsvergoeding van €0,10/km vanaf 01.09.2019.
 • Verlenging van alle bestaande stelsels SWT (tot 30.06.2021) en landingsbanen conform de NAR-CAO’s.

Textielverzorging

 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen met €0,10, de maaltijdcheque met €0,45 en de forfaitaire vergoeding voor tegemoetkoming in de vervoerskosten met €0,10 per effectief gewerkte dag vanaf 01.09.2019.
 • Toekenning van een cadeaucheque van €20 in 2019 en 2020.
 • Verlenging van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en landingsbanen.

Textielrecuperatie

 • Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 1,1% en de fietsvergoeding van €1,20 naar €1,40/dag vanaf 01.07.2019.
 • Verhoging van de toeslag bij tijdelijke werkloosheid met €0,50/dag vanaf 01.01.2019 en nog eens met €0,50/dag vanaf 01.01.2020.
 • Verlenging van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en landingsbanen.

Groeven

 • Verhoging van de uurlonen met €0,20 bruto/uur vanaf 01.07.2019. Uitzonderlijke compenserende premie gelijk aan 1,1% van het werkelijke loon en loongerelateerde premies voor de prestaties van 01.01.2019 tot 30.06.2019.
 • Vorming: 2 dagen + 1 voor de periode 2019-2020.
 • Verhoging van de anciënniteitspremie vanaf 2019 en van de bijzondere premies in geval van werkloosheid vanaf 01.07.2019. 

Steenbakkerijen

 • Verhoging van alle lonen, premies en bestaanszekerheidsvergoedingen met 1,1% vanaf 01.07.2019.
 • Behoud van het indexmechanisme.
 • Verlenging van het SWT (brugpensioen).

Pannenbakkerijen

 • Stijging van de brutolonen met 1,0% vanaf 01.07.2019.
 • Mobiliteit: auto 65% (nu 60%), openbaar vervoer (trein en bus) tot 90% (nu 75%) vanaf 01.07.2019.
 • Verlenging van het SWT (brugpensioen).

Hout (125.01.02.03)

 • Verhoging van alle lonen, premies en vergoedingen voor de houtarbeiders.
 • €140 van syndicale premie voor gesyndiceerde werknemers.
 • Toegang tot alle stelsels SWT (brugpensioen) en tijdskrediet.

Papier- en kartonbewerking

 • Verhoging van het minimumloon.
 • Vrije onderhandelingen in bedrijven.
 • Invoering van een fietsvergoeding.

Keramiek

 • Verhoging van alle lonen met 1,1% met minimum €0,19/uur. Met terugwerkende kracht tot 01.01.2019.
 • Tot 90% terugbetaling van de transportkosten van het openbaar vervoer en tot 80% indien privévervoer, vanaf de 1ste km vanaf 01.01.2019 (abonnementstarief NMBS).
 • Verplicht sociaal overleg bij de reïntegratieprocedure van werknemers na ziekte.

Alle info over sectorale onderhandelingen