Ontwerp van sectoraal akkoord in de sector petroleum

De onderhandelingen in de sector petroleum hebben geleid tot een ontwerp van sectoraal akkoord. Op 14 juni werden de onderhandelingen stopgezet omdat de werkgevers op belangrijke punten bij hun standpunten bleven. Het voorstel van de werkgevers werd in de weken nadien voorgelegd aan de werknemers die het toen massaal hebben weggestemd. Op 18 september zijn de onderhandelingen hernomen wat geleid heeft tot een ontwerp van sectoraal akkoord.

We bespreken onderstaand de belangrijkste punten uit het ontwerp van akkoord en houden jullie op de hoogte over het standpunt van de militanten (23 september).

Verhoging van de koopkracht 

 1. Vanaf 1 januari 2019 verhogen de lonen van de arbeiders en de bedienden met 1,1% en met een minimum van € 0,2856 per uur of  € 47 per maand.  Deze minima zorgen ervoor dat de werknemers in de lagere looncategorieën hier baat bij hebben.
 2. De raffinaderijpremie wordt verhoogd met 1,1% vanaf 01.01.2019.
 3. Afschaffing van de eerste twee looncategorieën van de arbeiders. Dat betekent dus een loonsverhoging voor de werknemers die zich nu bevinden in één van die twee categorieën.
 4. Behoud van 100% van het normale brutoloon tijdens het zwangerschapsverlof.

Werkbaar werk - Nachtarbeid, SWT en tijdskrediet

 1. Er komt een verbetering van het financieel compensatiesysteem voor de werknemers die ’s nachts werken en willen overgaan naar dagwerk mits akkoord van de werkgever.
 • Vanaf 59 jaar en min. 10 jaar anciënniteit: behoud ploegenpremie voor max. 20 maanden.
 • Vanaf 62 jaar en min. 10 jaar anciënniteit: behoud ploegenpremie voor max. 24 maanden.
 1. Maximale verlenging van alle systemen SWT.
 2. Maximale verlenging tijdskrediet met motief, behoud van verlaagde leeftijd op 55 jaar (1/5de) en 57 jaar (1/2de) en behoud verlaagde leeftijd op 50 jaar zonder uitkering.

Petroleumpensioen

 1. Nieuw rentebedrag: € 2552.
 2. Nieuw bedrag vaste bijdrage: € 295.