Provinciaal akkoord in de kunststofverwerkende nijverheid in Limburg en West-Vlaanderen

Onderstaand bespreken we de belangrijkste elementen in het akkoord van de provincie Limburg voor de arbeiders in de kunststofverwerkende nijverheid. Nadien bespreken we de belangrijkste punten in het provinciaal akkoord van West-Vlaanderen voor arbeiders en bedienden.

Limburg

 • Meer Koopkracht
  • Vanaf 1.11.19 stijgen de uurlonen met €0,15 (40u-week).
  • Vanaf 1.11.19 stijgt de maaltijdcheque met €0,50/gewerkte dag naar een bedrag van €7,10.
  • Éénmalige niet-recurrente ecocheque voor de periode van 1.1.19 tem 31.10.19 van €250. 
 • Bestaanszekerheid: de vergoeding stijgt zowel bij tijdelijke werkloosheid, ziekte en arbeidsongevallen.
 • Een stijging van de bijpassing bij tijdskrediet landingsbanen.
 • Fietsvergoeding: een verhoging tot het wettelijk maximum.
 • Toegang tot alle stelsels van SWT, tijdskrediet en landingsbanen: maximale verlenging.

West-Vlaanderen

 • Meer koopkracht
  • Arbeiders - vanaf 1/11/2019 sector minima:
   • Lonen: + € 0,17/uur
   • Ploegenpremies vroege en late: + € 0,0526/uur
   • Ploegenpremies nacht: + € 0,1652/uur
   • Maaltijdcheque: + € 0,50, totale waarde € 3,5
   • Éénmalige bruto-premie van € 221 (prorata)
  • Bedienden - vanaf 1/11/2019 sector minima:
   • Lonen: + € 32,9327 (pro rata arbeidsduur)
   • Maaltijdcheque: + € 0,30 , totale waarde 8€
   • Éénmalige bruto-premie 110€ (prorata)
 • Werkbaar werk: 1 leeftijdsdag vanaf 59 jaar vanaf 01.01.2020.
 • Mobiliteit: De tussenkomst van de werkgever bij gebruik van privévervoer voor de woonwerk verplaatsing stijgt van 90% naar 100% vanaf 1.02.2020.
 • Toegang tot alle stelsels van SWT, tijdskrediet en landingsbanen: maximale verlenging.