FEDERGON verklaart de oorlog aan de huishoudhulpen!

FEDERGON verklaart de oorlog aan de huishoudhulpen!

Ondanks de mobilisatie van meer dan 650 huishoudhulpen die zich tot FEDERGON hebben gericht om hun ongenoegen te uiten, heeft de hervatting van de onderhandelingen vanmorgen geleid tot een ware oorlogsverklaring van de werkgeversfederatie.

Erger nog: de werkgevers durfden naar de onderhandelingstafel te komen met een voorstel dat inferieur was aan wat tot dan toe was voorgesteld. Geen enkele inspanning voor de reiskosten, behalve een zeer kleine verhoging van 0,02 euro/km in de tussenkomst voor het reizen tussen twee klanten,... peanuts!

 

Dit is een echte belediging voor de 150.000 dienstenchequemedewerkers.

Het is nu de hoogste tijd dat de federale en regionale regeringen de legitimiteit van deze aan FEDERGON gelieerde commerciële bedrijven en hun gebruik van overheidsgeld, in twijfel trekken. De maat is vol voor de huishoudhulpen en de regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor deze schaamteloze werkgevers met het oog op het welzijn van de werknemers die zij in dienst hebben.

Het zal wel duidelijk zijn dat de onderhandelingen zijn vastgelopen en dat verdere acties zullen volgen.