Verplaatsingskosten

De terugbetaling van de kosten voor treinabonnementen bedraagt 80%.

In veel bedrijven bestaat er een derdebetalersregeling waarbij de resterende 20% door de overheid wordt gedragen.

Voor kosten van ander openbaar vervoer dan de trein wordt de terugbetaling berekend volgens een vast rooster dat niet boven de 75% van de reële vervoersprijs ligt.

Privévervoer: enkel werknemers die een bepaalde loongrens niet overschrijden, hebben recht op deze vergoeding voor privévervoer. 

Fietsvergoeding

Aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer wordt een fietsvergoeding van € 0,20/effectief afgelegde km, met een max. van € 8 [max. 40 km heen en terug] per arbeidsdag, toegekend.