Verplaatsingskosten

De terugbetaling van de kosten voor treinabonnementen bedraagt 80%.

In veel bedrijven bestaat er een derdebetalersregeling waarbij de resterende 20% door de overheid wordt gedragen.

Voor kosten van ander openbaar vervoer dan de trein wordt de terugbetaling berekend volgens een vast rooster dat niet boven de 75% van de reële vervoersprijs ligt.

Privévervoer: enkel werknemers die een bepaalde loongrens niet overschrijden, hebben recht op deze vergoeding voor privévervoer. 

Fietsvergoeding

Vanaf 1 juli 2024 zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer een fietsvergoeding van € 0,27/effectief afgelegde km, met een max. van € 10,80 (max. 40 km heen en terug) per arbeidsdag, toegekend worden.