Voorstelling

Het Paritair Comité voor het lederbedrijf bestaat uit 4 paritaire subcomités, en onderscheidt zich bijgevolg door een grote een grote verscheidenheid aan industriële activiteiten. Wat opvalt in deze sector is de kleinschaligheid van de ondernemingen. Het merendeel van de ondernemingen, stelt slechts 5 werknemers of minder te werk, hoewel er ongeveer 300 werkgevers en 8900 werknemers zijn (waarvan slechts 18% arbeiders). De 3 grootste werkgevers zijn Mister Minit, Delvaux en Masure. In de voorbije twintig jaar hebben we het industrieel karakter van deze sector zien verloren gaan. De loon- en arbeidsvoorwaarden liggen vast in een sectoraal akkoord, dat om de 2 jaar onderhandeld wordt.

Subsectoren

  • 128.01: Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen
  • 128.02: Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers
  • 128.03: Marokijnwerk en handschoennijverheid
  • 128.05: Zadelmakerij, vervaardigen van riemen en industriële artikelen in leder