Voorstelling

Het Paritair Comité voor het lederbedrijf bestaat uit 4 subsectoren, en onderscheidt zich bijgevolg door een grote een grote verscheidenheid aan industriële activiteiten. Wat opvalt in deze sector is de kleinschaligheid van de ondernemingen. Het merendeel van de ondernemingen, stelt slechts 5 werknemers of minder te werk, hoewel er ongeveer 300 werkgevers en 8900 werknemers zijn (waarvan slechts 18% arbeiders). De 3 grootste werkgevers zijn Mister Minit, Delvaux en Masure. In de voorbije twintig jaar hebben we het industrieel karakter van deze sector zien verloren gaan. De loon- en arbeidsvoorwaarden liggen vast in een sectoraal akkoord, dat om de 2 jaar onderhandeld wordt.