Koopkrachtpremie

Alle werknemers van de sector die werken in een bedrijf waar er in 2022 winst werd gemaakt, met een positieve EBITDA, of waar de omzet of de EBITDA in 2022 hoger lag dan in 1 van de 3 voorgaande jaren, hebben recht op een koopkrachtpremie. Het bedrag van de premie hangt af van het aantal werknemers:

  • Bedrijven tot 49 werknemers: € 50
  • Bedrijven tussen de 50 en 99 werknemers: € 75
  • Bedrijven vanaf 100 werknemers: € 100

 

De bijkomende voorwaarden om recht te hebben op de koopkrachtpremie zijn:

  • Actief geweest zijn tijdens de referteperiode, met uitzondering van werknemers die ontslag namen (behalve voor pensioen) of ontslagen zijn om dringende reden.
  • De premie wordt betaald in verhouding tot de arbeidsregeling.
  • De premie wordt betaald voor alle maanden in dienst tijdens de referteperiode, behalve voor werknemers die de ganse referteperiode afwezig waren.

 

De referteperiode loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 november 2023.

Je zal deze premie ontvangen in de loop van de maand december (ten laatste op 31 december 2023).

 

Er kunnen in jouw bedrijf gelijkwaardige of betere voorwaarden afgesproken worden.