Vakbondsvertegenwoordiging

De vakbondsafvaardiging is de vertegenwoordiger van het personeel op het bedrijf. Zij is de gesprekspartner met de werkgever in verband met informatie, problemen, overleg over de arbeidsorganisatie, ...

In het leder kunnen wij ook in de kleinere bedrijven een vakbondsafvaardiging aanduiden. Het volstaat dat 10% van de werknemers lid is van het ABVV.

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met je plaatselijke afdeling van De Algemene Centrale – ABVV.