Aanvullende uitkering bij zwangerschapsverlof

Vanaf 1 januari 2023 ontvang je bij zwangerschapsverlof een aanvullende uitkering van € 15,35 per dag (bedrag oktober 2023), en dit gedurende de gehele duur van het zwangerschapsverlof. Dit bedrag wordt elke drie maanden aangepast aan de evolutie van de index.