Eindejaarspremie

De werknemers in de sector hebben recht op een eindejaarspremie. Het bedrag van deze premie is gelijk aan 8,33 % van het brutoloon dat je hebt verdiend tussen 1 december en 30 november. De premie wordt uitbetaald tussen 15 en 31 december.

Je ontvangt een premie in verhouding tot het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen.