Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

Reden van afwezigheid

Duur van afwezigheid

Huwelijk van de werknemer.

2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week dat de gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daaropvolgende week.

Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, schoonvader,  schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de arbeider.

De dag van het huwelijk.

Geboorte van een kind van de werknemer.

20 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

(Drie dagen betaald door de werkgever, de rest door de mutualiteit).

Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

10 dagen waarbij drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en zeven dagen* door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter, van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont.

1 dag indien de overledene niet bij de werknemer inwoont.

Plechtige communie of deelname aan het feest voor de vrijzinnige jeugd  van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)te.

De dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtige communie samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.

Mits akkoord van de werkgever kan er van bepaalde periodes afgeweken worden.