Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Wanneer je tijdelijk werkloos bent, ontvang je gedurende maximum 90 dagen per jaar van de werkgever een aanvullende vergoeding van € 15,35 per dag (bedrag oktober 2023). Dit bedrag wordt elke drie maanden aangepast aan de evolutie van de index.