Lonen

Op 1 januari 2019 worden de lonen van de sector papierverwerking met 1,19% geïndexeerd. Deze indexering geldt zowel voor de minimumlonen als voor de werkelijke lonen.

Meer informatie