Landingsbanen

De huidige regering heeft sterk gesnoeid in de reglementering ter zake. Toch zijn vakbonden er in geslaagd op interprofessioneel vlak nog mogelijkheden te voorzien voor werknemers om de loopbaan tijdelijk te onderbreken of te verminderen. 

Landingsbanen zijn regelingen die het mogelijk maken om vanaf 55 jaar hetzij halftijds, hetzij 1/5de te gaan werken. Ook dit is mogelijk voor de bedienden van het PC 200, als je een loopbaan hebt van 35 jaar. Voor deze 1/5de loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar, krijg je ten andere een extra premie van het sociaal fonds, bovenop je 4/5de loon en de vergoeding van de RVA. Het bedrag ervan bedraagt nu € 70,66 en  wordt  elk  jaar geïndexeerd  op  1 januari.

Neem voor alle zekerheid contact op met je afgevaardigde of je afdeling voor meer informatie.