Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. De volledige lijst kan je bekomen bij je vakbondsafgevaardigde of bij je plaatselijke afdeling.

Huwelijk van de werknemer 2 dagen te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats vindt of tijdens de daarop volgende week
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot (of van de samenwonende)(*), van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer De dag van het huwelijk
Vaderschapsverlof of geboorteverlof voor meeouder (**) 10 dagen naar keuze binnen de 4 maanden vanaf de bevalling. (De eerste 3 dagen worden door de werkgever betaald, de 7 volgende worden door de mutualiteit vergoed)
Adoptieverlof

6 weken voor een kind van minder dan 3 jaren

4 weken voor een kind tussen 3 en 8 jaar oud

Overlijden van de echtgenoot (of samenwonende )(*) van een kind van de werknemer of zijn echtgenoot (of van de samenwonende)(*), van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer 3 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over) grootmoeder, van een (achter)kleinkind, van een schoonzoon of van een schoondochter die bij de werknemer inwoont (***) 2 dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over) grootmoeder, een (achter)kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont (***) De dag van de begrafenis
Plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot(ote) (of van de samenwonende) (*) De dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hieropvolgende week
Bijzitter stembureau De nodige tijd
Deelneming aan een jury of oproeping als getuige De nodige tijd met maximaal 5 dagen

(*) Samenwonenden worden gelijkgesteld met echtgenoten, de bewijsstukken moeten aan de werkgever overgemaakt worden.

(**) Niet met moederschapsverlof te verwarren.

(***) Schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder van de echtgenoot/echtgenote zijn gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de werknemer.