Voostelling

Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, is bevoegd voor de zagerijen, met inbegrip van het stomen en drogen van ruw hout, het drenken, het snijden en ontrollen van hout voor de verkoop van deze producten.

Meer info hier.