Verlof om dwingende redenen

Bij bepaalde gebeurtenissen zoals ziekte, ongeval of hospitalisatie van een kind, de echtgenoot/echtgenote... of een brand in de woning, een natuurramp, ... heb je het recht om van het werk afwezig te blijven wegens dwingende redenen gedurende maximum 10 dagen per jaar. Deze afwezigheden worden niet betaald, behalve indien dit in de onderneming voorzien is.

Vanaf 1 december 2021 wordt er één dag familiaal verlof betaald door de werkgever bij hospitalisatie van een kind of partner die onder hetzelfde dak woont als de werknemer. Er dient een attest van hospitalisatie ingediend te worden door de werknemer.