Opeenvolgende ploegen

Wie in ploegen werkt, krijgt een loontoeslag van 7% op de sectorale lonen. Deze toeslag wordt bij je werkelijke loon geteld. Deze toeslag kan gedeeltelijk omgezet worden in arbeidsduurvermindering.